Co piszą o języku?

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 8-9/1935-1936 s. 217-220
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
w/na Litwiesię