O zapożyczeniach wschodnich w języku polskim

Ananiasz Zajączkowski

Poradnik Językowy 1/1936-1937 s. 1-7
Dział: Artykuły