Przymiotniki z przedrostkiem bez

Józef Rossowski

Poradnik Językowy 1/1936-1937 s. 8-12
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
bez-nie-bezrobotny/bezroboczybezdomny/bezdomy-aty-iwy-owy-ny