Eugeniusz Trzaska, Gwara i wpływy obce w języku uczniów szkół śląskich, Katowice 1935

H. [Henryk] Friedrich

Poradnik Językowy 1/1936-1937 s. 26-28
Dział: Nowe książki