List do Redakcji [dyskusja z: J. Rzewnicki, W sprawie rusycyzmów, 1935/36, z. 7, s. 166-169]

M. [Maksymilian Tytus] Huber

Poradnik Językowy 1/1936-1937 s. 30-32
Dział: Listy do Redakcji