O wyrazach goły, golec, golić i Podhale

Jerzy Z. Żebrowski

Poradnik Językowy 2/1936-1937 s. 36-40
Dział: Artykuły