Co piszą o języku?

W. G. [Wiktor Godziszewski]

Poradnik Językowy 2/1936-1937 s. 46-47
Dział: Co piszą o języku?