Wisłostrada

Jan Rzewnicki

Poradnik Językowy 3/1936-1937 s. 57-58
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
Wisłostrada