Stanisław Mędak, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 1997

Jolanta Piotrowska

Poradnik Językowy 9/2001 s. 57-65
Dział: Recenzje