Jak powstaje tom uzupełniający (Suplement) Słownika warszawskiego

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 4-5/1936-1937 s. 73-76
Dział: Artykuły