Od JMści Pana Jana Chryzostoma Paska do pana radcy Mureka

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 4-5/1936-1937 s. 76-77
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
Murek - MurekaPasek - Paska