Poetycko i reportażowo – uwagi o stylu Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego

Maria Wojtak

Poradnik Językowy 7/2009 s. 5-18
Dział: Artykuły i rozprawy