Mazowieckie nazwy narzędzi rolniczych (c. d.)

Józef Tarnacki

Poradnik Językowy 4-5/1936-1937 s. 86-89
Dział: Z życia wyrazów i rzeczy