Wśród słowników ortograficznych [Pisownia polska. Przepisy - słowniczek, wyd. XI, Kraków 1936; M. Arcta słowniczek ortograficzny i zasady pisowni polskiej według uchwał Komitetu Ortograficznego Polskiej Akademii Umiejętności w r. 1936, Warszawa 1936; M. Arcta słownik ortograficzny języka polskiego, wyd. VI, Warszawa 1936; Kazimierz Wojciechowski, Zmiana pisowni. Podręcznik dla pracowników umysłowych i młodzieży szkolnej, Warszawa 1936]

Wiktor Godziszewski

Poradnik Językowy 4-5/1936-1937 s. 89-91
Dział: Recenzje