Na marginesie powieści rycerskiej [Anna Ludwika Czerny, O wojewodzie Gwilemie Krzywonosie. Powieść rycerska. Z ksiąg starych wskrzesiła..., Warszawa 1934]

Wiktor Godziszewski

Poradnik Językowy 4-5/1936-1937 s. 91-92
Dział: Recenzje