Pierwiastki struktury łacińskiej w języku polskim

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 6/1936-1937 s. 97-100
Dział: Artykuły