Metatekst jako wyznacznik stylu i stylistyczna strategia (Interpretacja metawypowiedzi w opowiadaniu Kowal Kruk Andrzeja Stasiuka)

Bożena Witosz

Poradnik Językowy 7/2009 s. 19-30
Dział: Artykuły i rozprawy