Stanowisko dialektyczne gwary kurpiowskiej

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 6/1936-1937 s. 109-112
Dział: Artykuły