Co piszą o języku?

W. G. [Wiktor Godziszewski]

Poradnik Językowy 6/1936-1937 s. 125-126
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
Wisłostrada