Stanowisko dialektyczne gwary kurpiowskiej II

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 7-8/1936-1937 s. 129-132
Dział: Artykuły