Rozwiązanie fircykowej zagadki. (Szkic etymologiczny)

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 7-8/1936-1937 s. 136-138
Dział: Artykuły