Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka w roku 1936

Poradnik Językowy 7-8/1936-1937 s. 153-155
Dział: Sprawozdanie z działalności T. K. P. i K. J.