Teologia i literatura – analiza porównawcza pięciu współczesnych przekładów Psalmu 23

Monika Kresa

Poradnik Językowy 7/2009 s. 52-70
Dział: Artykuły i rozprawy