Oświadczenie Prezydium Komitetu Ortograficznego P.A.U. wobec artykułu prof. J. Obrębskiego w "Środach Literackich"

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7-8/1936-1937 s. 157-159
Dział: Od Redakcji