Stanowisko dialektyczne gwary kurpiowskiej III

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 9/1936-1937 s. 170-177
Dział: Artykuły