Drobny przyczynek do historii formy dopełniacza-biernika starosty

Henryk Grappin

Poradnik Językowy 9/1936-1937 s. 177-178
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
widzę starosty