Rozwiązanie fircykowej zagadki. (Szkic etymologiczny). II, III

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 9/1936-1937 s. 178-183
Dział: Artykuły