Czy badanie słownictwa dzieł literackich może dawać istotne wskazówki do ich interpretacji? (na przykładzie Ziemi obiecanej Władysława Reymonta)

Marcin Szymański

Poradnik Językowy 7/2009 s. 71-87
Dział: Artykuły i rozprawy