Zestawienia pojęć tautologicznych

Maria Załuska

Poradnik Językowy 1-3/1937-1938 s. 10-15
Dział: Artykuły