Co piszą o języku?

W. G. [Wiktor Godziszewski]

Poradnik Językowy 1-3/1937-1938 s. 29-31
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-anka-owa/-ewa-ówna/-ewna-ski