O zapożyczeniach wschodnich w języku polskim II

Ananiasz Zajączkowski

Poradnik Językowy 4/1937-1938 s. 33-39
Dział: Artykuły