Wziąłem — wzięłem, które — któro

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1937-1938 s. 44-46
Dział: Artykuły