Z nowszych wydawnictw językowych za granicą ["Slovo a slovesnost", I -III, Praga 1935, 1936, 1937]

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 4/1937-1938 s. 56-61
Dział: Recenzje