Historia użyć wyrazu kobieta

Jerzy Żebrowski

Poradnik Językowy 5-6/1937-1938 s. 71-75
Dział: Artykuły