Z historii imiesłowów typu były, przeszły

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 5-6/1937-1938 s. 77-80
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
byłyprzeszły-ły