Ze spraw polskiego języka morskiego [Słowniczek morski, Biblioteczka Bałtycka, Toruń 1935]

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5-6/1937-1938 s. 88-92
Dział: Recenzje