Szczególne funkcje niektórych przyimków

Józef Rossowski

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 97-101
Dział: Artykuły