Doba, dobry, podobny. Próba wyjaśnienia form i rozwoju znaczeniowego. (Dokończenie)

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 101-108
Dział: Artykuły