Czy ja to widzę, czy mi się to pokazuje?

Stanisław Szober

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 112-113
Dział: Roztrząsania