Objaśnienia wyrazów i zwrotów

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 114-117
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów