Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania członków Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka

Stanisław Szober, Wiktor Godziszewski

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 121-122