Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka w roku 1937

Stanisław Szober, Wiktor Godziszewski

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 122-123
Dział: Sprawozdanie z działalności T. K. P. i K. J.