Statut Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka. Stowarzyszenie zarejestrowane

Poradnik Językowy 7-9/1937-1938 s. 124-126
Dział: Statut T. K. P. i K. J.