Biznesmeni czy nowi kapitaliści?

Antonina Grybosiowa

Poradnik Językowy 9/2001 s. 66-69
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
biznesmenkapitalista