Mowa a pismo. (Wstęp do roztrząsań z dziedziny pisowni)

Roman Zawiliński

Poradnik Językowy 2/1905 s. 17-19
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
głos - głoska