Mohylewski czy mohylowski?

Tadeusz Prószyński

Poradnik Językowy 2/1905 s. 27-29
Dział: Roztrząsania