Jan Baudouin de Courtenay, Szkice językoznawcze, t. 1, Warszawa 1904

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1905 s. 30-32
Dział: Nowe książki