Język „czesko-polski”

Jan Magiera

Poradnik Językowy 3/1905 s. 47-48
Dział: Rozmaitości