Ś. p. Profesor Szober — nauczyciel i pedagog

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 1-2/1938-1939 s. 5-7
Dział: Wspomnienia pośmiertne