Staropolszczyzna raweńskich „owieczek” [Maria Bechczyc-Rudnicka, Malerza raweńskiego owieczek dwanadzieście, Warszawa 1937]

Henryk Friedrich

Poradnik Językowy 1-2/1938-1939 s. 19-24
Dział: Recenzje